Extra Ledenvergadering 


Wij als bestuur van onze fokvereniging willen alle leden bedanken die aanwezig waren op onze extra ledenvergadering van 2 mei jl.

We zijn heel erg blij met het vertrouwen en de steun die is uitgesproken. Hartverwarmend en een motivatie om er ook dit jaar weer vol tegenaan te gaan. 

Ter info: Geen stamboekopname tijdens nakeuring in Norg


zie hier het volledige bericht zoals vermeld op de website van het NSPS

Nieuwe locatie ALV bekend


De Algemene leden vergadering op 4 mei 2024 zal plaats vinden bij Hotel Schimmel 1885 te Woudenberg.


Schimmel 1885
Stationsweg Oost 243
3931EP Woudenberg


Let op! Opgave voor de ALV is verplicht ook of u daarna mee luncht of niet. Graag z.s.m. doorgeven. Opgeven kan tot woensdag 1 mei 2024. Opgaven kan gemaild owrden naar info@nsps.nl

 

S-opname, Norg

 

Datum: zaterdag 6 april 2024

Locatie: Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC Norg

Tijdstip: 13.30 - 16.00 uur

Meenemen: paspoort + BVI (bewijs van inschrijving)

Kosten: € 42,00 per pony (overmaken op Rabobank nr. NL25RABO0366506927 t.n.v. Fokvereniging Noord-Drenthe van het N.S.P.S.)


Contante betaling is niet mogelijk.


De pony's dienen vooraf digitaal aangemeld te worden via ´Mijn NSPS´

Aanmelden voor de S-opname kan t/m dinsdag 2 april 2024

Algemene Ledenvergadering (voorjaarsvergadering) 


Datum: donderdag 29 februari 2024

Tijd: Aanvang 20.00 uur

Waar: Eetcafé Hoving te Donderen

Tijdens de hengstenkeuring in Mariënheem is Oege v.d. Bosrand uitgeroepen tot beste 4-jarige hengst.


Fam. Klaassens van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat!




S-opname

 

Datum: zaterdag 6 april 2024

Locatie: Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC Norg

Tijdstip: 13.30 - 16.00 uur


Verder informatie volgt zo spoedig mogelijk

 

Wij wensen iedereen Prettige Kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!


Ook willen wij alle vrijwilligers, hulp en sponsoren bedanken voor hun steun en inzet.

Najaarsvergadering 


Datum: 9 november 2023

Tijd: Aanvang 20.00 uur

Waar: Eetcafé Hoving te Donderen

Premiekeuring Norg - zaterdag 5 augustus 2023


Afgelopen zaterdag, 5 augustus hebben wij voor de eerste keer onze premiekeuring in Norg georganiseerd.

Het was onze intentie om de keuring op het buitenterrein van de Manege in Norg te houden, helaas de weersvoorspellingen beloofden niet veel goeds. Hierop is op donderdag 3 augustus besloten om over te gaan op plan B. Een keuring binnen. Op dat moment leek het ons de verstandigste beslissing.

 

Mede door de manege commissie, alle spontane vrijwilligers die vrijdagavond hebben geholpen, alle sponsoren in welke vorm dan ook en niet te vergeten Eetcafé Hoving is het een succes geworden.

Ook alle vrijwilligers van de fokverenigingen Drenthe Zuid, Westerkwartier, Friesland en Groningen willen wij nogmaals heel erg bedanken voor alle hulp.

Wij stonden versteld van de vele bezoekers die onze keuring hebben bezocht en zijn overladen met positieve reacties en complimentjes. Hier en daar zijn er natuurlijk nog wel een paar verbeterpuntjes maar die nemen we mee naar volgend jaar.

 

De jury was zeer te spreken over de nieuwe locatie, de lichte hal en niet te vergeten de catering.

 

Vele sponsoren hebben al toegezegd ons volgend jaar graag weer te willen helpen en Manege Norg ziet ons graag weer verschijnen. 

 

Nogmaals iedereen heel erg bedankt, zonder vrijwilligers en sponsoren zijn we nergens.

Bestuur Drenthe Noord,

 

50-jarig jubileum Drenthe Noord en Zuid

S-opname

 

Datum: zaterdag 1 april 2023

Locatie: Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC Norg

Tijdstip: 13.30 - 16.00 uur

Meenemen: paspoort + bewijs van inschrijving


Kosten: € 40,00 per pony (overmaken op Rabobank nr. NL25RABO0366506927 t.n.v. Fokvereniging Noord-Drenthe van het N.S.P.S.)

Contante betaling is niet mogelijk


De pony's dienen vooraf digitaal aangemeld te worden via ´Mijn NSPS´

Aanmelden voor de S-opname kan t/m dinsdag 28 maart 2023

 

Teun Ensink overleden


Zojuist hebben wij het droevige bericht ontvangen dat Dhr. Teun Ensink van Stal Brinkzicht op 13 maart op de leeftijd van 90 jaar is overleden.


De crematie vindt plaats in kleine familiekring.


Correspondentieadres: Brinkstraat Noord 19, 9311 PL Nieuw-Roden.


Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

S-opname

 

Datum: zaterdag 1 april 2023

Locatie: Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC Norg

Tijdstip: 13.30 - 16.00 uur


Meenemen: paspoort + bewijs van inschrijving


De pony's dienen vooraf digitaal aangemeld te worden via ´Mijn NSPS´

Aanmelden voor de S-opname is mogelijk t/m dinsdag 28 maart 2023

 

Een aantal dagen voor de S-opname ontvangen de inzenders een tijdschema. Voorkeuren kunnen, per mail, doorgegeven worden aan onze secretaris.

 

Bestuurswisselingen


Door het aftreden van dhr. Ep Rozema en dhr. Harman Klaassens waren er 2 posities binnen het bestuur vacant. Gelukkig hebben 2 leden kenbaar gemaakt wel open te staan voor een functie binnen het bestuur. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering zijn beide heren gekozen en is het bestuur weer voltallig.

Dhr. Ronald Wekema zal de functie van voorzitter op zich nemen en dhr. Ronald Boer zal Harman Klaassens vervangen in het bestuur.

Wij wensen beide heren veel succes.

Evert Liewes overleden


Helaas hebben wij het droevige nieuws ontvangen dat dhr. Evert Liewes van stal L.H. in de nacht van 24 december 2022 geheel onverwachts is overleden op 92 jarige leeftijd. 


Dinsdag 27 december is er tussen 15.00 - 16.00 uur een mogelijkheid om de nabestaanden te condoleren in Grand-Café Onder de Linden, Brink 4 te Vries.


Op woensdag 28 december vindt de crematie plaats in besloten kring.


Correspondentieadres: Molenstraat 2, 9481 BB Vries.


Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.





Afscheid Ep Rozema

Door alle coronaperikelen heeft het even geduurd maar wij zijn er toch in geslaagd om op een gepaste manier afscheid te nemen van onze oud voorzitter Ep Rozema.

Door een verschil van inzicht in de wijze waarop een bestuur zou moeten functioneren was het voor Ep Rozema niet meer mogelijk om zijn taak als voorzitter naar eigen eer en geweten uit te voeren en heeft daarom besloten om zijn functie als voorzitter per direct neer te leggen.

--------

Wij willen Ep Rozema langs deze weg nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze vereniging.

Namens het Bestuur.

S-opname - 16 april 2022

Aanmelden voor de S-opname kan nog t/m dinsdag 12 april. 

Locatie: Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC Norg

Tijdstip: 13.30 - 16.00 uur

Meenemen: paspoort + bewijs van inschrijving

Kosten: € 38,- per pony (overmaken op Rabobank nr. NL25RABO0366506927 t.n.v. Fokvereniging Noord-Drenthe van het N.S.P.S.)

De pony's dienen vooraf digitaal aangemeld te worden via ´Mijn NSPS´. 

31 mrt'22

--------

Wolveninformatieavond - 12 april 2022

Beste leden,

Hierbij willen we jullie graag uitnodigen voor een informatie avond over de wolf. Deze avond staat gepland voor 12 april a.s. om 20.00 uur bij restaurant de Baander in Dalen.

Het doel van deze avond is om jullie te informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot mogelijke beschermingsmogelijkheden. En om jullie een reëel toekomstperspectief te geven en te informeren over de landelijke stand van zaken mbt de wolf. Verder hopen we door middel van een grote opkomst en een goede discussie onze zorgen over te brengen bij de gebiedscommissie om zo de shetland pony prominenter op hun agenda te krijgen.

Op deze avond zullen de heer Kerssies (gebiedscommissie Drenthe) en de heer Six (zitting in landelijk overleg wolf) aanwezig zijn. Naast alle leden van het NSPS uit Drenthe staat deze avond vrij voor overige belangstellenden uit de Noordelijke provincies.

Wil je hierbij aanwezig zijn, dan moet je je opgeven door een e-mail te sturen naar nspsdrenthezuid@gmail.com.

Opgeven kan tot en met 10 april a.s. De entree is gratis, alle consumpties zijn voor eigen rekening.

We hopen op een mooie opkomst!

Met vriendelijke groet,

Gerko Lanting

Namens de fokverenigingen Drenthe Noord en Drenthe Zuid

30 mrt'22

-------------------

S-opname

Datum: zaterdag 16 april 2022

Waar: Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC Norg

Tijd: 13.30 - 16.00 uur

15 febr.'22

----------------------------

Voorzitter

Helaas heeft Ep Rozema, om persoonlijke redenen, besloten om zijn functie als voorzitter per direct neer te leggen. 

Harman Klaassens, vice voorzitter, zal de taken in eerste instantie overnemen.

febr.'22

----------------