Nieuws

-----------------------------------------

Premiekeuring - zaterdag 6 augustus 2022

 

Beste leden van Shetlandpony fokvereniging Drenthe Noord,

Op zaterdag 6 augustus 2022 wordt voor de 50ste keer onze Premiekeuring gehouden.

Locatie: manege Sunrise Stables, Baggelhuizen 2, 9405 VD Assen.

Aanvang: 09.00 uur

Onze leden hebben inmiddels via email een uitnodiging en een inschrijfformulier ontvangen. Leden die deze email niet ontvangen hebben, kunnen voor informatie en/ of een inschrijfformulier, contact opnemen met het secretariaat,

email: nspsdrenthenoord@gmail.com 

Tot ziens op zaterdag 6 augustus.

Het Bestuur

15-6-22

Afscheid Ep Rozema

Door alle coronaperikelen heeft het even geduurd maar wij zijn er toch in geslaagd om op een gepaste manier afscheid te nemen van onze oud voorzitter Ep Rozema.

Door een verschil van inzicht in de wijze waarop een bestuur zou moeten functioneren was het voor Ep Rozema niet meer mogelijk om zijn taak als voorzitter naar eigen eer en geweten uit te voeren en heeft daarom besloten om zijn functie als voorzitter per direct neer te leggen.

Wij willen Ep Rozema langs deze weg nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze vereniging.

Namens het Bestuur.

 

S-opname - 16 april 2022

 

Aanmelden voor de S-opname kan nog t/m dinsdag 12 april. 

Locatie: Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC Norg

Tijdstip: 13.30 - 16.00 uur

Meenemen: paspoort + bewijs van inschrijving

Kosten: € 38,- per pony (overmaken op Rabobank nr. NL25RABO0366506927 t.n.v. Fokvereniging Noord-Drenthe van het N.S.P.S.)

De pony's dienen vooraf digitaal aangemeld te worden via ´Mijn NSPS´. 

31 mrt'22

--------

Wolveninformatieavond - 12 april 2022

 

Beste leden,

Hierbij willen we jullie graag uitnodigen voor een informatie avond over de wolf. Deze avond staat gepland voor 12 april a.s. om 20.00 uur bij restaurant de Baander in Dalen.

Het doel van deze avond is om jullie te informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot mogelijke beschermingsmogelijkheden. En om jullie een reëel toekomstperspectief te geven en te informeren over de landelijke stand van zaken mbt de wolf. Verder hopen we door middel van een grote opkomst en een goede discussie onze zorgen over te brengen bij de gebiedscommissie om zo de shetland pony prominenter op hun agenda te krijgen.

Op deze avond zullen de heer Kerssies (gebiedscommissie Drenthe) en de heer Six (zitting in landelijk overleg wolf) aanwezig zijn. Naast alle leden van het NSPS uit Drenthe staat deze avond vrij voor overige belangstellenden uit de Noordelijke provincies.

Wil je hierbij aanwezig zijn, dan moet je je opgeven door een e-mail te sturen naar nspsdrenthezuid@gmail.com.

Opgeven kan tot en met 10 april a.s. De entree is gratis, alle consumpties zijn voor eigen rekening.

We hopen op een mooie opkomst!

Met vriendelijke groet,

Gerko Lanting

Namens de fokverenigingen Drenthe Noord en Drenthe Zuid

30 mrt'22

-------------------

S-opname

 

Datum: zaterdag 16 april 2022

Waar: Manege Norg, Kerkpad 4, 9331 AC Norg

Tijd: 13.30 - 16.00 uur

15 febr.'22

----------------------------

Voorzitter

 

Helaas heeft Ep Rozema, om persoonlijke redenen, besloten om zijn functie als voorzitter per direct neer te leggen. 

Harman Klaassens, vice voorzitter, zal de taken in eerste instantie overnemen.

febr.'22

----------------

 

Algemene Voorjaarsvergadering

 

Datum: Donderdag 17 maart 2022

Aanvang: 20.00 uur

Plaats: Eetcafé Hoving, Donderen

4 februari '22

-------------------------------------------------

Livestream hengstenkeuring

Voor de livestream en of de digitale catalogus dient u zich in te schrijven.

Klik hier voor alle informatie.

30 nov. 21